Sirküler

Sirküler No: 2022/267


5359 sayılı Karar ile genişletilen 200713033 sayılı BKK eki (I)/B sayılı Liste 5 inci sıra KDV oranlarında uygulama

 

200713033 sayılı BKK eki (I)/B  sayılı Liste 5 inci sırasında yer alan “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,” ibaresinin 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar,” olarak değiştirilmek suretiyle kapsamı genişletilmiş olmakla birlikte tohumluklar ile fidanların sertifikalı olma şartının korunduğu, dolayısıyla daha önce ismen sayılan sertifikalı tarımsal ürünlerin tespitinde yapılması gerektiği gibi tüm sertifikalı tohum ve fidanların ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak izin belgelerinin aranması gerektiği bildirilmiştir

Bununla birlikte, 5189 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıraların bölüm başlığı ile birlikte ve içeriklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi anılan BKK eki (I) sayılı listeye taşındığı (Değişiklik öncesi BKK eki (I) sayılı listede sayılan mallar ise “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlığı altında toplanmıştır) ve bu mallara uygulanacak KDV oranının 14.02.2022 tarihi itibariyle % 1 olarak belirlendiği,

Dolayısıyla, BKK eki (I) sayılı Listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralarda Türk Gümrük tarife Cetvelindeki (TGTC) pozisyonları itibariyle sayılan eşyaların arasında tohumluk ve fidan niteliğinde olanların ithal ve tesliminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış olma şartı aranmaksızın % 1 oranında KDV uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 06.05.2022 tarihli 74427618 sayılı yazıları.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com