Sirküler

Sirküler No: 2022/269


Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ve sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutarın, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin sorgulanabildiği,

 

Sistem üzerinde sorgu kriteri olarak “Vergi Numarası” alanı belirlenmiş olduğundan, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin;

 

Dolaylı temsilciler (gümrük müşavirleri) tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin mümkün bulunduğu,

 

Ayrıca, sorgu sonuçlarının hem excel, hem de pdf formatında sistem dışına aktarılabilmekte ve excel dokümanı üzerinde söz konusu verilerin belge türü bazında ayrıştırılabildiği ve sorgulama sonucunda alacağın statü bilgisinin de gösterilmesi yönündeki talebin yapılacak güncelleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere not alındığı bildirilmiştir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 17.05.2022 / 74711173 tarih, sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-80571967-155.99-00074711173

Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

 

17.05.2022 / 74711173

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİNE

 

İlgi : 12.05.2022 tarihli ve 2448 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

 

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ve sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgileri sorgulanabilmektedir.

 

Sistem üzerinde sorgu kriteri olarak “Vergi Numarası” alanı belirlenmiş olduğundan, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, sorgu sonuçları hem excel, hem de pdf formatında sistem dışına aktarılabilmekte ve excel dokümanı üzerinde söz konusu veriler belge türü bazında ayrıştırılabilmektedir.

 

İlgide kayıtlı yazınızda yer alan sorgulama sonucunda alacağın statü bilgisinin de gösterilmesi yönündeki talebiniz yapılacak güncelleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere not edilmiş olup söz konusu sistem üzerinde sorgulama anında tahsil edilmemiş olan tüm beyanname, ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin yıl kiriteri olmaksızın sorgulanması mümkün bulunduğundan, yapılan sorgulamada hatalı veya eksik veri alındığının düşünülmesi halinde, konunun ilgili ekran görüntüleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip gerekli inceleme yapılabilecektir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Leman ÇAKIR

Bakan a.

Daire Başkanı


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com