Sirküler

Sirküler No: 2022/271


Mısır ithalatta akreditif zorunluluğundan istisna uygulaması hakkında bilgilendirme

Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan resmi olmayan çeviriden elde edilen bilgilere göre; hammadde ve üretim malzemeleri ithalatında akreditif zorunluluğunun Mısır Merkez Bankasından iletilen talimatla kaldırıldığı ve evrak karşılığı ithalatın yapılabileceği,

Bununla birlikte;

- Bu kuralın, üretim amacıyla yapılacak ithalata uygulanacağı,

- Tüccarların ise üretim amacıyla kullanılması şartıyla; ithal edilen eşyanın fabrikalara üretim maksadıyla kullanılmak adına tedarik edeceklerini gösteren bir belge ya da fabrikanın taraf olduğu bir kontrat bulunması halinde akreditif mecburiyetine tabii olmayabilecekleri,

Ayrıca, henüz Mısır Merkez Bankası veya resmi bir makamca konuya yönelik açıklama yapılmadığı; diğer taraftan, bu hammadde ve üretim malzemelerinin neleri kapsadığı da açık bir şekilde belirtilmediğinden konunun muğlaklığını koruduğu bu nedenle İhracatçılarımızın Kahire Ticaret Müşavirliği nezdinde konuyu takip etmelerinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Kaynak: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12820/


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com