Sirküler

Sirküler No: 2022/272


Ceza Kararlarının Ticaret Bakanlığı'nca Sorgulanma sistemi

 

Daha önce Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nce aylık olarak analiz edilerek gereği için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ceza kararlarına ilişkin veriler için bundan böyle manuel tarama yöntemi terkedilerek yeni nesil teknolojilerden yararlanılarak ceza kararlarının taranmasına başlandığı,

 

Ceza kararı kayıtlarına konu düzeltme yapılan beyannamelerin ilk beyan edilen haline ait benzer ithalatlar Gümrük Kanununun 197/2 inci maddesi uyarınca 3 yıllık zamanaşımı sürelerine göre  “Aynı Alıcı Aynı Gönderici (AAAG) “olmak üzere Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (VAMM) kapsamında oluşturulan Yapay Zeka Teknolojisi ile sorgulandığı,

 

Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından öncelikle ceza karar içeriği ve ticari tanım benzerlik sütunları da dikkate alınarak yapılacak incelemede; “Aynı Alıcı Aynı Gönderici AAAG” ile başlayan Excel dosyasında yer alan her bir ceza kararından sonra gelen ve sorgu sonucu tespit edilen şüphe unsuru benzer ithalatlara ait Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin; ceza kararı kaydına konu düzeltme yapılan beyannamelerin ilk beyan edilen haline benzerliğinin tespit edilmesi halinde İkincil Kontrol Raporuna konu edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Kaynak: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2022 / 74732921 tarih sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-24799137-205

Konu :Ck Ocak

 

18.05.2022 / 74732921

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere ceza kararı kayıtları aylık olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından analiz edilerek gereği için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilmekteydi.

 

Bundan böyle manuel tarama yöntemi terkedilerek yeni nesil teknolojilerden yararlanılarak ceza kararlarının taranmasına başlanmıştır. Ekte yer yalan ceza kararı kayıtlarına konu düzeltme yapılan beyannamelerin ilk beyan edilen haline ait benzer ithalatlar Gümrük Kanununun 197/2 inci maddesi uyarınca 3 yıllık zamanaşımı süresinin 3 ay sonrası ve ceza karar tarihinin 45 gün sonrası, Aynı Alıcı Aynı Gönderici (AAAG) olmak üzere Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (VAMM) kapsamında oluşturulan Yapay Zeka Teknolojisi ile sorgulanmıştır.

 

AAAG (Aynı Alıcı Aynı Gönderici) excel dosyasında;

 

Giriş sekmesinde, ceza kararı tarihi aralığı, geçmişe yönelik sorgulamanın hangi tarihler arasında yapıldığı, sorgu sütunları ve tanımlarına ilişkin bilgiler,

 

Bölge sekmesinde, ceza karar numaraları sorgu sonucu tespit edilen benzer ithalatlara ait serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağılımı yer almaktadır.

 

Sorgu koşulları da aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

VAMM Kapsamı Beyanname Tespiti Sorgusunda Koşullar

 

Ceza Karar Tarihi: Başlangıç ve bitiş tarih aralığı

 

Menşe Ülke Kodu: Ceza kararına konu SDGB'deki menşe ülke kodu

 

GTİP : Ceza kararına konu tarife alt pozisyonu

 

Alıcı Unvanı ve Alıcı Vergi No: Ceza kararına konu alıcı unvanı ve alıcı vergi no

 

Gönderici Unvan: Ceza kararına konu aynı gönderici

 

Yapılacak incelemede en önemli ipucu ekteki excel sayfalarının son sütununda bulunan Karar İçeriği sütunudur. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından öncelikle ceza karar içeriği ve ticari tanım benzerlik sütunları da dikkate alınarak yapılacak incelemede; AAAG ile başlayan Excel dosyasında yer alan her bir ceza kararından sonra gelen ve sorgu sonucu tespit edilen şüphe unsuru benzer ithalatlara ait SDGB'ler; ceza kararı kaydına konu düzeltme yapılan beyannamelerin ilk beyan edilen haline benzerliğinin tespit edilmesi halinde İkincil Kontrol Raporuna konu edilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi ve Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com