Sirküler

Sirküler No: 2022/273


İhracı Kayda Bağlı Mallar - Kil

2022/5 sayılı Tebliğ ile "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenen;

- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

- Diğer killer (GTP: 2508.40 isimli ürünlerin Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla,

üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  18.05.2022 / 74771397 tarih,sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-52707093-452.02

Konu :İhracı Kayda Bağlı Mallar - Kil

 

 18.05.2022 / 74771397

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :25/04/2022 tarihli ve 74125904 sayılı dağıtımlı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazımızda İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2022 tarihli ve 74101011 sayılı yazıdan bahisle İhracat: 2022/5 sayılı Tebliğ ile İhracat: 2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'in" ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nde yapılan değişiklikler kapsamında ihracatı kayda bağlanan, seramik üretiminde hammadde olarak kullanılan "Kaolin ve diğer kaolinli killer" ve "Diğer killer"in kayıt altına alınması sürecine ilişkin usuller bildirilmişti.

Bu defa; anılan Genel Müdürlükten alınan 18.05.2022 tarihli ve 74751980 sayılı yazıda Bakanlığımız Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla,

- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

- Diğer killer (GTP: 2508.40

ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin Bakanlık Makamının Olurları çerçevesinde uygun görüldüğü bildirilmektedir..

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com