Sirküler

Sirküler No: 2022/277


Gümrük Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının istisnai kıymetle beyanında gümrük idaresine yapılacak başvuruya ilişkin süre, kıymet unsurunun “muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği” ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamı olarak belirlenmiştir.

Geçici depolama yerlerinde gümrük işlemleri bitirilen eşyanın teslimi eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Nakliyecilerin İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecektir.

Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ihracatta basitleştirilmiş usulde gümrük beyanını gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi yoluyla yapmalarına izin verilecek. Bu kapsamda tamamlayıcı beyan yedi iş günü içerisinde yapılacak. (yürürlük 25.06.2022)

Taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya" için antrepo beyannamesi verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Genel Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinlerinin süresiz olarak verilmesi sağlanmıştır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için  anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin  yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecek.(Yürürlük 01.01.2023).

Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri ve ikinci tahlil ücreti numune başına 650 TL'den 885 TL'ye çıkarılmıştır.

Kaynak: 25 Mayıs 2022 Tarihli ve 31846 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-5.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com