Sirküler

Sirküler No: 2022/285


Doğrudan Nakliyat Kuralı - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce Malezya  Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına ilişkin olarak yayımlanan yazıda;.

STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya'dan ihraç edildiğinin tesviki için;

- bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non Manipulation Certificate-NMC);

Bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise;

- anılan eşyanın Malezya'dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın veya

- Gümrük İdaresini eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 26.05.2022 tarihli 74957011 sayılı yazıları.

http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4442_1653642845_4.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com