Sirküler

Sirküler No: 2022/287


Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidilirken, bazı maddeler yürürlükten kaldırılarak bazı yeni fıkralar eklenmiştir.

 

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidilirken, bazı maddeler yürürlükten kaldırılarak  bazı yeni fıkralar eklenmiştir.

 

Önemli bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 

-  İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin hükümler kaldırılarak Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

 

Tebliğin 42/A maddesi kapsamındaki Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma iznine ilişkin olarak yetkili bölge müdürlüğüne  başvuru yapıldığı tarihten “geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması” koşulu; başvuru yapıldığı tarihten “geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi 01.01.2023)

 

- Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmayacaktır. (Yürürlük Tarihi 01.01.2023)

 

-İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile 42A  maddesindeki kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınacaktır.

 

-42/A kapsamında işçi sayısı şartının sağlanmasında grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları yerine işçi sayısı dikkate alınacaktır.

 

-  Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması hallerinde uygulanacak usulsüzlük cezası bir kat yerine sekiz kat olarak uygulanacaktır.

 

-  Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin  beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan (Tebliğin 42/A maddesi) yararlanmasına izin verilmeyecektir.

 

-Onaylanmış Kişi statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin 6 aylık dönemler içerisinde yetkili Bölge Müdürlüğü memurlarınca kontrolüne ilişkin uygulama kaldırılarak, bu kontrollerin Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Bölge Müdürlükleri Kontrol şube müdürlüğünün görevleri arasına alınmıştır.

 

- Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin (Telefi Edici Vergi),  GÜMKART aracılığıyla ödenmesi uygulamasına son verilmiştir.

 

Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM'ye ibrazı gereken belgeler arasında yer alan adli sicil belgelerinde kişinin hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilecektir.

 

-Adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmayacaktır. (30.05.2022)

 

-Statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmayacaktır.

 

Söz konusu Tebliğde yapılan değişikliklere ilişkin Tablo ekte gönderilmiştir.

 

Kaynak: 30 Mayıs 2022 Tarihli ve 31851 Sayılı Resmî Gazete

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220530-4.htm  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com