Sirküler

Sirküler No: 2022/315


Valflerde uygulanan kıymet bazlı gözetimi düzenleyen  2018/6 sayılı Tebliğde değişiklik yapılmıştır

8424 ve 8481 Tarife pozisyonunda sınıflandırılan Valflerde uygulanan kıymet bazlı gözetimi düzenleyen  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2018/6) değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; 8424.90.80.00.19 ve 8481.80.79.00.00 GTİPlerde sınıflandırılan yalnız yangın söndürme tetikleri 12 ABD Doları /kg gözetime tabi olacaktır.

Ayrıca 8481.30.99.00.00  GTİP'inde sınıflandırılan dönüşsüz çek valflerdeki  gözetim çakmak imalinde kullanılmaya mahsus olanlar için uygulanmayacaktır.

2018/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki gözetim artık Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için uygulanmayacaktır.

Değişiklik 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: 16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-7.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com