Sirküler

Sirküler No: 2022/316


Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarında değişiklik yapılmıştır

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespiti için ibraz edilecek menşe ispat belgelerine dair usul ve esasları belirleyen Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarını ve ülkeler bazında uygulanma tarihlerini düzenleyen  Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde yapılan değişikliğe göre;

Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkelerin sayısı 41'den 56'ya çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber Tebliğin EK-1'nde bulunan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe beyanı yapılabilecek. FORM A menşe belgeleri ise kullanılmayacaktır.

Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları sunulabilecektir. Söz konusu ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından hiçbir suretle kabul edilmeyecektir.

Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuruları düzenleyen 3.maddesinde "firma" ibareleri "işletme" olarak değiştirilmiştir.

Elektronik ortamda doldurulan başvuru formlarının çıktı nüshalarıyla birlikte Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilecek. İbraz edilecek belgeler arasında yer alan imza sirküleri çıkarılmıştır.

GTS sistemi içinde yer alan Diğer ülkeler için düzenlenmiş olan FORM-A Menşe Belgeleri 3 aylık geçiş süreci boyunca kullanılabilecektir.

2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihi ile 16.06.2016 tarihi arasında (anılan tarihler dahil olmak üzere) usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini koruyacaktır.

Kaynak: 16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazete
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com