Sirküler

Sirküler No: 2022/321


Belirli Cam eşyada uygulanmakta olan gözetim tebliğlerinde değişiklik yapılmıştır

 

Düz cam, bombeli cam, emniyet camlarında kıymet kriterli gözetimi düzenleyen 2010/7 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılarak, bu kapsamdaki ürünler Çekme ve üfleme cam, float cam, emniyet camları veya lamine edilmiş camların ithalatının kıymet bazlı gözetime tabi tutulmasına ilişkin  2020/1 sayılı tebliğ kapsamına alınmıştır.

7007.21.20.00.39 GTİP için uygulanan gözetim kıymeti 6 ABD Doları/kg'dan 4,5 ABD Doları/kg'a düşürülmüştür.

Kaynak: 18 Haziran 2022 Tarihli ve 31870 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-12.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TebliğSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com