Sirküler

Sirküler No: 2022/328


Bazı cam şişe türlerindeki ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır

Renkli camdan hacmi 2,5 litrenin altında olup yiyecek ve içecekler için kullanılan aşağıda GTİP’leri belirtilen şişelerin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır.

7010.90.51.00.00

7010.90.53.00.00

7010.90.55.00.00

7010.90.57.00.00

Kaynak: 24 Haziran 2022 Tarihli ve 31876 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5743)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220624-9.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com