Sirküler

Sirküler No: 2022/329


Gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ürünleri içeren İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı Listede değişiklik yapılmıştır.

 

Gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ürünleri içeren İthalat Rejimi Kararı Eki  V sayılı Listede  01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak değişikliğe göre;

- Belirli Gümrük Tarife Pozisyonlarında sınıflandırılan 8 adet seri noda belirlenen eşya listeden çıkarıldı (2903 39 95, 7607 11 90, 8482 99 00, 8529 90 92, 8548 00 90 ve 8708 94 20 GTP’nda tanımlanmış ürünler ).

- Aynı listede yer alan eşyadan EK:1 de seri no.su belirtilenlere ait 18 adet ürüne ait satırlar Kararın 1 nolu Eki ile değiştirilmiştir.

- Kararın 2 nolu Eki ile de 55 adet yeni eşya listeye eklenmiştir.

Kaynak: 25 Haziran 2022 Tarihli ve 31877 Sayılı Resmî Gazete.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-3.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com