Sirküler

Sirküler No: 2022/337


Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorların piyasaya arzına ilişkin Geçici Maddede değişiklik yapılmıştır

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)’in geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arzına, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir. Bununla beraber, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen bu motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.

 

(5) Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen üçüncü fıkra kapsamındaki tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.”

 

Değiştirilen fıkraların eski hali aşağıdadır.

(4) 1/9/2020 tarihinde 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arz edilmesine, Ek III'te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar, yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 1/1/2023 tarihine kadar izin verilir.

 

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) EK:III Motor Kategorileri  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200911-3-1.pdf dosyasının 8 ila 10 uncu sayfalarında yer almaktadır.

 

Kaynak: 28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmî Gazete

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-3.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com