Sirküler

Sirküler No: 2022/345


Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Türkiye - Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren Anlaşmanın EK:7’sinde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerektiği, söz konusu menşe beyanı metni üzerine Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için kullanılan  REX (Kayıtlı İhracatçı Sistemi) numarasının girilmesi şeklinde bir uygulamanın olmadığı bildirilmiştir

 

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2022  76087054 tarih, sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     E-16934678-163.01.04

Konu   Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) 

30.06.2022  76087054

DAĞITIM YERLERİNE 

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli taleplerden; Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize başvurdukları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No5) ile REX sisteminin ülkemizde nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümleri belirlenmiştir.

Anılan mevzuatın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca, 2018501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler. Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistemdir.

Öte yandan, Türkiye - Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 1532021 tarihli ve 22021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilinmektedir. Genel Müdürlüğümüze gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arzrica ederim.

 

Aylin BEBEKOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür V. 

Dağıtım

Gereği                                                                       Bilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına        İhracat Genel Müdürlüğüne

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına                   Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu                     Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

Başkanlığına                                                                Müdürlüklerine

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com