Sirküler

Sirküler No: 2022/352


Avrupa Birliği ve G. Kore Cumhuriyeti menşeli Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına damping vergisi getirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Güney Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.40.90, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde  ilgili eşyanın ithalinde üreticiye bağlı olarak damping vergisi getirilmiştir.

Buna göre;

- AB menşeli olanları için üreticiye bağlı olarak yüzde 7 ila 12,8 oranında,

- G.Kore menşeli olanlar için üreticiye bağlı olarak yüzde 7 ila 8,95 oranında, dampinge karşı kesin önlemin 07.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere karar verilmiştir.

Damping vergisine tabi GTİP listesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-15-1.pdf linkinde yer almaktadır.

Gümrük idareleri, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00 ve 7225.40.90.00.00 GTİP’lerinden yapılacak “Levha haddehanesinde haddelenmiş levha sac” ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) kapsamı “Üretici Belgesi”ni ithalat esnasında arayacaktır.

Kaynak: 07 Temmuz 2022 Tarihli ve 31889 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/21)
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-15.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com