Sirküler

Sirküler No: 2022/360


Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolarda damping miktarları değişti

 

Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31) ile ,ÇHC menşeli olanlar için 1 ABD doları/kg, Rusya menşeli olanlar için ise 0,5 ABD doları/kg olarak uygulanan dampinge karşı önlemin, her iki menşe ülke için 500 ABD Doları/Ton olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: 09 Temmuz 2022 Tarihli ve 31891 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220709-4.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com