Sirküler

Sirküler No: 2022/364


Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına (2012/19/EU, WEEE ile 2011/65/EU, RoHS II, 2017/2102/EU, RoHS II) uyumu çerçevesinde "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" ve "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın dış paydaşların görüşlerine açıldığı bildirilmiştir.

Yönetmelik taslağının 26. Maddesinde ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Elektrikli ve Elektronik Atıkların İthalatı’’ ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Görüşe açılan taslaklara ilişkin görüşlerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde "Görüş Formu"na işlenerek en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar resmi yazı ile Çevre Bakanlığı ve sifiratikuygulamalari@csb.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGB)

https://cygm.csb.gov.tr/atik-elektrikli-ve-elektronik-esyalarin-yonetimi-yonetmeligi-taslagi-ve-elektrikli-ve-elektronik-esyalarda-bazi-tehlikeli-maddelerin-kullaniminin-kisitlanmasina-iliskin-yonetmelik-taslagi-goruse-acilmistir-duyuru-427029


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com