Sirküler

Sirküler No: 2022/367


TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 6)

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan “tecil faizi” oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

 

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı idare tarafından tecil edilen alacaklar için 21.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlar için yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

Kaynak: 21 Temmuz 2022 Tarihli ve 31899 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-24.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com