Sirküler

Sirküler No: 2022/379


İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı tıbbi cihazların piyasa arz sürelerine ilişkin değişiklikler yapıldı
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı tıbbi cihazların piyasa arz sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 
Buna göre; Yürürlükten kaldırılan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği uyarınca 26/5/2022 tarihinden önce yasal olarak piyasaya arz edilen cihazlar 27/5/2025 tarihine kadar piyasada bulundurulabilecektir.
 
Eski yönetmelik uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürü onaylanmış kuruluş dahiliyetini gerektirmeyen ve 26/5/2022 tarihinden önce uygunluk beyanı düzenlenmiş olan ve yeni Yönetmelik uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürünün onaylanmış kuruluş dahiliyetini gerektirdiği cihazlar, aşağıdaki tarihlere kadar piyasaya arz edilebilecektir.
 
1) Sınıf D cihazlar için 26/5/2025,
 
2) Sınıf C cihazlar için 26/5/2026,
 
3) Sınıf B cihazlar için 26/5/2027,
 
4) Steril durumda piyasaya arz edilen sınıf A cihazlar için 26/5/2027.
 
Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürürlükten kaldırılan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği uyarınca; 25/5/2017 tarihinden önce düzenlenen sertifikalar; sertifika üzerinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerli kalır. Ancak, eski Yönetmeliğin Ek VI’sı kapsamında düzenlenen sertifikalar (AT Tip doğrulaması) 27/5/2025 tarihinden itibaren geçersiz hale gelecektir.
 
Kaynak: 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete
 
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220729-10.htm

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com