Sirküler

Sirküler No: 2022/388


Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)

Tüketici ürünlerinin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden uygunluğunu düzenleyen Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)'ne 01.12.2022 tarihi itibariyle Mobilya Menteşeleri, Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve Benzeri Donanım eklenmiştir.

Tebliğ kapsamına Ürünlerin sınıflandırıldığı GTİPler ve uygulanacak TSE standartları aşağıda belirtilmiştir.;

8302.10.00.00.19  - Diğerleri (mobilya menteşeleri                                                     

8302.42.00.00.19  - Diğerleri (mobilya rayları)

8302.50.00.00.00  - Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

TS EN 15338 -Mobilya donanımı-Uzatma elemanları ve bileşenlerinin mukavemet ve dayanıklılığı

TS EN 15570 -Mobilya donanımı - Menteşeler ve menteşe elemanlarının mukavemet ve dayanıklılığı

Kaynak: 03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220803-4.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com