Sirküler

Sirküler No: 2022/390


LED Şeritlerin Sınıflandırılması

 

85 inci fasıla ait açıklama notları çerçevesinde led şerit ticari tanımlı eşya için yapılan değerlendirme sonucunda:

LED’ lerin yalnızca esnek baskı devre üzerine yerleştirilerek, şeritlerin çalışmasında kullanılacak gücün düzenlenmesine yönelik aktif veya pasif devre elemanlarını içermeyenlerinin 8541.41.00.00.00 GTİP inde;

Esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif – pasif devre elemanları ile birleştirilmiş fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayanlarının 8539.51.00.00.00 GTİP` inde;

Aydınlatma amacıyla sunulan LED şeritlerin aktif-pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte sunulanlarının elektrikli diğer aydınlatma cihazı olarak 9405.41 veya 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 04.08.2022 / 76863316 tarih, sayılı yazıları

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01

Konu   :LED Şeritlerin Sınıflandırılması

04.08.2022 / 76863316

DAĞITIM YERLERİNE

Gümrüklerde sınıflandırılmasında tereddüt yaşandığı anlaşılan LED şerit ticari tanımlı eşya, esnek baskı devre kartı üzerine dizilmiş aktif ve pasif devre elemanlarından oluşmakta, aydınlatma amacıyla kullanılan şeritlerin geniş bir kullanım alanının bulunması sebebiyle genellikle bir makara etrafına sarılı olarak satışa sunulmaktadır. Şeritler kullanım alanlarına göre yalnızca pcb üzerinde ledlerden oluşmakta veya pcb üzerinde led, aktif- pasif devre elemanlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda güç kaynağı ve elektrik bağlantısı yapılmış kullanıma hazır bir aydınlatma cihazı olarak da perakende satışa sunulmaktadır.

Bahse konu eşya için daha önce, ışık yayan kısmı olan ledlerin plastik malzeme ile kaplanmış olması durumunda veya mesnedini oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış etkenlerden korunmasına katkı sağlayan plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği durum için 2021/25 sayılı Genelge ile 9405.40.39.00.00 GTİP` inde sınıflandırılması talimatlandırılmıştı.

Bilindiği üzere, 2022 yılı Armonize Sistem Nomanklatüründe değişikliğe gidilmiş, 9405.40 tarife alt pozisyonu kapatılarak 9405.41, 9405.42 ve 9405.49 olarak üç farklı alt pozisyona ayrılmış ve LED ışık kaynağı kullanan diğer aydınlatma cihazları 9405.41 ve 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Yine Armonize Sistem Nomanklatüründe 8539.50 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan led ampuller için de değişikliğe gidilerek led ışık kaynakları, 8539.51 led modüller ve 8539.52 led ampuller olarak iki farklı alt pozisyonda yer almıştır. Bahse konu değişiklikler bilindiği üzere 30.12.2021 tarihli ve 31705 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ile yürürlüğe girmiş ve 29.03.2022 tarihli ve 31793 mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) ile de ilgili pozisyonlara ilişkin açıklamalara fasıl notlarında yer verilmiştir.

85 inci fasıla ait açıklama notları çerçevesinde led şerit ticari tanımlı eşya için yapılan değerlendirme sonucunda:

LED’ lerin yalnızca esnek baskı devre üzerine yerleştirilerek, şeritlerin çalışmasında kullanılacak gücün düzenlenmesine yönelik aktif veya pasif devre elemanlarını içermeyenlerinin 8541.41.00.00.00 GTİP inde;

Esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif – pasif devre elemanları ile birleştirilmiş fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayanlarının 8539.51.00.00.00 GTİP` inde;

Aydınlatma amacıyla sunulan LED şeritlerin aktif-pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte sunulanlarının elektrikli diğer aydınlatma cihazı olarak 9405.41 veya 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Yukarıda güç kaynağı ifadesi ile LED şeritlerin çalışması için uygun gerilim değerlerinde elektrik enerjisinin sağlanmasında kullanılan eşya ifade edilmektedir.

Diğer yandan BTB programı üzerinde yapılan inceleme sonucunda LED şerit ticari tanımlı eşya için BTB kararlarının bulunduğu görülmüştür. Bu minvalde daha önce düzenlenmiş ve yürürlükte bulunan BTB kararlarının yukarıda detaylarına yer verilen eşya için öngörülen sınıflandırmalar dikkate alınarak yeniden incelenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri



Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com