Sirküler

Sirküler No: 2022/392


Beyanname tesciline kadar oluşan ardiye giderlerinin faturada açıklama yapılarak gösterilebileceği

Gümrük antrepolarında beyanname tescil tarihine kadar oluşan ardiye giderlerinin tespitinde yaşanan sorunlar nedeniyle tescile kadar oluşan giderlerin tespiti için bir sistem oluşturulması veya geçici depolama, antrepolardaki eşyaya ilişkin ardiye ücretlerinden KDV tahsil edilerek fatura düzenlenmesi için KDV mevzuatında düzenleme yapılmasına ilişkin talep hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında KDV Uygulama Tebliği'nin 3 / A-2  bölümünde yer alan mevzuat hükmü yönünde beyan yapılabileceği belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 3-A/2 bölümünde yer alan hüküm aşağıdadır.

".... ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da "İşlem bedelinin … TL'si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir." şeklinde bir açıklama yapılır...".

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli 76949193 sayılı yazıları.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com