Sirküler

Sirküler No:


Öğütücü bilya ithalatında tarife kontenjanının kullanımına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır
7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında 26.08.2022'den itibaren uygulanacak olan ek mali yükümlülükten muafiyet için  belirli ülkelere tanınan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yayımlanmıştır.
 
Tebliğe göre;
 
Açılan tarife kontenjanlarına başvuru hakkında 2022/5 sayılı Tebliğ yayımlandı. tebliğe göre  ithal lisansları için başvuruların Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından  elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.
 
Tarife kontenjanları  ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır. 
 
Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek ve bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecektir.
 
Kaynak: 12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31921 Sayılı Resmî Gazete
 
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-4.htm

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com