Sirküler

Sirküler No: 2022/398


Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç ithalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce "Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç ithalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleri " konulu  2021/31 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırarak yeni hükümler de içeren  2022/12 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
 
Genelge’ye göre;
Faaliyet konusu motorlu taşıt ticareti olan ithalatçılar tarafından yurt içinde satılmak üzere yapılacak ithalat işlemlerinde ilgili vergi dairesinden alınacak ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’ nin beyannameye eklenmesi zorunlu hale gelmiştir.
 
Bu tür ithalatçılarla ilgili cari ithalat işlemleri esnasında ithalatçı hakkında gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin/ithalat işleminin olması durumunda  belgeyi veren vergi dairesi müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekecektir.
 
Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanmak amacıyla ithalinde, ithalde ÖTV'nin hesaplanabilmesi için; kullanma amacının tespit edilmesi yanında taşıtların aktife alınması, trafik şahadetnamelerine istinaden adlarına kayıt ve tescil işlemlerinin yasal süreler içerisinde yapılması şartlarının sağlanması gerekmekte. Kullanım amacının tespit edilemediği veya muvazaalı olduğu değerlendirilen işlemlerde Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge olmaksızın ithalata izin verilmeyecektir.
 
Genelgenin geçici maddesine istinaden 1/8/2022'den önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılan  ya da ilgili tarihten önce gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemleri  ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliği'nin (1/B/4) bölümü kapsamında 03.03.2022 tarihinden önce Vergi Dairesi Müdürlüğünce en fazla 2 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde verilmiş geçerliliği devam eden yazıyı haiz olunması ve  fiili ithale konu araç ile ilgili olarak gümrük idarelerince adli makamlara intikal ettirilmesini gerektiren bir tespitin bulunmaması şartlarının bir arada sağlanması koşuluyla işlemler gerçekleştirilebilecektir.
 
Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 2022/12 sayılı Genelge
 
https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-12%20genelge.pdf

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com