Sirküler

Sirküler No: 2022/399


Güneş panelleri 01.01.2023'den itibaren sadece yetkili ihtisas gümrük idarelerinden ithal edilebilecektir.

8541.43.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan güneş panelleri 01.01.2023'den itibaren sadece  yetkili ihtisas gümrük idarelerinden ithal edilebilecektir.

Yetkilendirilen gümrük idareleri;

-Ankara Gümrük Müdürlüğü

-İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

-Kayseri Gümrük Müdürlüğü

-Konya Gümrük Müdürlüğü

-Samsun Gümrük Müdürlüğü

Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olanlar ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında olmayacaklardır.

Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecektir.

Kaynak: 23 Ağustos 2022 Tarihli ve 31932 Sayılı Resmî Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220823-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com