Sirküler

Sirküler No:


Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar
BİLGE Sisteminde teşvik belgesi özel şart kodu 037, 043, 044 ve 048 (KDV İstisnası) olarak belirtilen beyanname kalemlerinde EK-8 listesi (Gümrük Vergisi muaf olmayan eşya listesi) kapsamında olan eşyanın muafiyet kodunun YTTSV olarak seçilmesini engelleyecek düzenleme yapılması, akisne bir durumun tespiti halinde ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmesi istenilmiştir.
 
 
 
Kaynak: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2022 / 77175457 tarih, sayılı yazıları.
 
 
 
T.C.
 
TİCARET BAKANLIĞI
 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 
 
 
Sayı :E-47905748-602.04.02
 
Konu :Yatırım Teşvik Belgesi
 
Kapsamındaki İthalatlar
 
 
 
12.08.2022 / 77175457
 
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
Bilindiği üzere, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9'ncu maddesi uyarınca karara ekli EK-8 sayılı listede yer alan ürünlerin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatları gümrük vergisi muafiyeti dışında tutulmuştur.
 
 
 
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce BİLGE ve Karar Destek Sistemleri üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, Ambarlı, Muratbey, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Havalimanı, İstanbul Deri Serbest Bölge, Avrupa Serbest Bölge, Ankara, Esenboğa, Derince, Dilovası, İzmir, Aliağa, Adnan Menderes, Gemlik, Mersin ve Gaziantep Gümrük Müdürlükleri'nden 86 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında yatırım teşvik belgesi ile ithalatı yapılan EK-8 sayılı liste muhteviyatı eşyaların gümrük vergisi ve/veya ilave gümrük vergisinin kısmen veya tamamen eksik ödendiğinin tespitine dair Araştırma ve Tespit Raporu ekte gönderilmiştir.
 
 
 
Bu itibarla Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında EK-8 listesine dahil olan eşya ithalatlarında olası hazine kayıplarının önlenmesi için tarife, menşe, teşvik belgesi muafiyet kodu ve kalem muafiyet kodu beyanlarının kontrolü noktasında Gümrük Müdürlükleri'nce azami dikkat ve özenin gösterilmesi,
 
 
 
BİLGE Sisteminde teşvik belgesi özel şart kodu 037, 043, 044 ve 048 (KDV İstisnası) olarak belirtilen beyanname kalemlerinde EK-8 listesi kapsamında olan eşyanın muafiyet kodunun YTTSV olarak seçilmesini engelleyecek düzenleme yapılması,
 
 
 
Söz konusu rapor kapsamında tespit edilen hususlarla ilgili gerekli teyitlerin yapılarak kısmen veya tamamen eksik ödendiği tespit edilen vergi farklılıkları ile ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 193/3, 197/2 ve 198. maddeleri ile 234. Maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi ile yapılacak işlem sonucundan bilgi verilmesi hususunda;
 
 
 
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Murat YAMAN
 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com