Sirküler

Sirküler No: 2022/418


Forklift aksam parçalarına kıymet kriterli gözetim uygulaması getirilmiştir.

Forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarındaki kıymet bazlı gözetim uygulamasını düzenleyen 2019/8 sayılı Tebliğ kapsamına 8431.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan ve forkliftler/kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarıyla birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar alınmıştır.

Gümrük kıymeti 4 ABD Doları/brüt kg altında olan aksam parçalar kıymet kriterli gözetim uygulamasına tabi olacaktır.

Tebliğ’de yapılan diğer bir değişiklikle Gözetim Belgesi başvurularında "forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun” sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacaktır.

 Değişiklikler 8 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir.

Kaynak: 08 Eylül 2022 Tarihli ve 31947 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220908-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com