Sirküler

Sirküler No: 2022/422


Dahilde İşleme Rejimi Kararında ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmıştır.

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030) ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) ile;

 

-Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirilmiş olması nedeniyle ilgili maddelerde geçen Bakanlık ibarelerinde ve bazı tanımlarda güncelleme yapılmış,

 

Belge/izin kapatma/ek süre müracaatlarında belirlenmiş olan “gümrük beyanname aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” olarak değiştirilmiş,

 

Ayrıca, dahilde işleme izinlerinin gümrük idarelerince elektronik ortamda verilmesi, kapatma müracaatına kadar revize edilebilmesi,

 

Kısıtlaması olan ürünlere ek olarak 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan Aşılar, Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçların bedelsiz ithalatı için de Gümrük İdarelerince Dahilde işleme izni verilmemesi,

 

Proje bazlı izinlerin süresinin uzatılmasına ilişkin usullerin belirlenmesi,

 

Dahilde işleme izni ek süre başvuru süresinin 2 aya çıkarılması ile kapatma başvuru süresinin 3 aya çıkarılması,

 

Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde sadece belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer almasının sağlanması,

 

Temsilci tarafından yapılan ithalatta vergi kaybı oluşması halinde temsilcinin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olması,

 

Müeyyideli kapatılan Dahilde işleme izin belgeleri/İzinleri için ilgili makamlara (İhracat Genel Müdürlüğü-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) itiraz hakkının kullanılması,

 

Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devrine ilişkin olarak Tebliğe yeni madde eklenmesi,

 

Döviz kullanım oranının aşılmasına ilişkin ihlallerde indirimli teminat uygulanmamasına ilişkin müeyyidenin genişletilmesi,

 

Önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, indirimli teminat uygulanmaması ve teminatın iki katına çıkarılmasına ilişkin müeyyidenin yanı sıra, ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmemesine ilişkin olarak ilgili maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Kaynak: 14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com