Sirküler

Sirküler No: 2022/426


TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilerek sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen ürünler için denetmenlerin onayı ile firmaların başvurulardaki marka ve/veya model hatalarını değiştirmelerine imkan sağlayacak bir güncelleme yapıldığından,

Bir başvuruda marka ve/veya modelin sehven yanlış girilmiş olması durumunda, denetmen ilgili başvuruya ait “İŞLEM” butonuna tıkladıktan sonra, “DENETLEME İŞLEMLERİ” başlıklı alanda “DÜZELTME YAPILABİLİR” butonuna tıklayarak firmaya o başvuruya ait girilen marka ve model alanlarını değiştirme yetkisi sağlayacağı,

Firma değişikliği onayladıktan sonra tekrar değişiklik yapamayacağı, tekrar değişiklik gerektiği durumlarda denetmenin tekrar aynı butondan yetki vermesi gerektiği,

Bu çerçevede, marka ve/veya model bilgisi firma tarafından sehven yanlış girilmiş başvuruların iptal edilerek firmadan tekrar başvuru yapması istenmesi yerine, söz konusu özelliğin kullanılması gerektiği bildirilmiştir.,

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün  15.09.2022 / 78211647 tarih, sayılı yazıları

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-24545304-553.02

Konu   :TAREKS Marka ve Model Düzeltme

Yetkisi 

15.09.2022 / 78211647

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, fiili denetim Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince yürütülmektedir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru girilmesi firmaların sorumluluğunda olmakla beraber, firmalar tarafından başvuru sürecinde bilgilerin girilmesi sırasında çeşitli hatalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu tür hataların denetmen tarafından tespit edilmesi sonrasında başvuru iptal edilmekte ve firmalardan tekrar başvuru yapmaları istenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda marka ve/veya model girişi sırasında hata yapma oranının yüksek olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede, verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla TAREKS’te denetmenlerin onayı ile firmaların başvurulardaki marka ve/veya model hatalarını değiştirmelerine imkan sağlayacak bir güncelleme yapılmıştır.

Bir başvuruda marka ve/veya modelin sehven yanlış girilmiş olması durumunda, denetmen ilgili başvuruya ait “İŞLEM” butonuna tıkladıktan sonra, “DENETLEME İŞLEMLERİ” başlıklı alanda “DÜZELTME YAPILABİLİR” butonuna tıklayarak firmaya o başvuruya ait girilen marka ve model alanlarını değiştirme yetkisi sağlayacaktır. Firma değişikliği onayladıktan sonra tekrar değişiklik yapamaz, tekrar değişiklik gerektiği durumlarda denetmen tekrar aynı butondan yetki vermelidir.

Bu çerçevede, marka ve/veya model bilgisi firma tarafından sehven yanlış girilmiş başvuruların iptal edilerek firmadan tekrar başvuru yapması istenmesi yerine, söz konusu özelliğin kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve denetmenlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com