Sirküler

Sirküler No: 2022/454


Motosikletlerde kullanılan kauçuk lastiklerde Tayvan ve Vietnam için damping uygulamasının devamına karar verilmiştir.

4011.40, 4013.90.00.00.11 GTİP’li motosiklet iç ve dış lastikleri ve 8714.10.30 GTİP’li tekerlekler ve bunların aksam ve parçalarının Tayvan ve Vietnam menşeli olanlarının ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

Kaynak: 08 Ekim 2022 Tarihli ve 31977 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/25)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221008-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com