Sirküler

Sirküler No: 2022/455


2020/23 Sayılı Genelge Kapsamı Düzeltme İşlemleri

 

Gümrük Kanununun 63 ve 73 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 121, 193 ve 194 üncü maddeleri kapsamında, gümrük idareleri beyannameler üzerinde düzeltme yapmaya yetkili kılındığı 2020/23 sayılı Genelge ile statü değişikliği işleminin beyannamede kalem ekleme ve silme işlemleri için kullanılması gerekmekte olup bu işlemler haricinde statü değişikliğini gerektiren durumların varsa beyanname örnekleri ile birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (05.10.2022 / 78818648)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-010.06.02
Konu :2020/23 Sayılı Genelge Kapsamı İşlemler

05.10.2022 / 78818648

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :09.10.2020 tarihli ve E-73421605-010.06.02-00058077632 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 2020/23 sayılı Genelge ile, beyannameye kalem ekleme ve beyannameden kalem silme işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince yapılabilmesini teminen Bölge Müdürlüklerine "Taşra Statü Değişikliği" profili yetkisi verildiği hususu belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge uyarınca statü değişikliği işleminin beyannamede kalem ekleme ve silme işlemleri için kullanılması gerekmekte olup bu işlemler haricinde statü değişikliğini gerektiren durumların varsa beyanname örnekleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüklerineSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com