Sirküler

Sirküler No: 2022/457


İntermodal Taşıma İle Gelen Transit Yükün Yabancı Plakalı Araç ile Taşınması

Ülkemize Ro-Ro ya da Ro-La ile gelen transit rejimindeki yüklerin denizyolu ya da demiryoluyla geldiği durumlarda söz konusu yüklerin geçerli yetki belgesi bulunan Türk taşıtlarınca veya Cumhurbaşkanı Kararı ile taşıma yetkisi verilmiş uygun geçiş belgesine sahip yabancı ülke taşıtlarınca taşınmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü - 30.09.2022 / 78641458

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-96603261-120.01.03-000

Konu :İntermodal Taşıma İle Gelen Transit

Yükün Yabancı Plakalı Araç ile Taşınması

30.09.2022 / 78641458

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 15.04.2021 tarihli ve E-96603261-724.01[GGM-IR]-00063314193 sayılı yazımız.

         b) 11.02.2022 tarihli ve E-96603261-724.01[GGM-IR]-00071833937 sayılı yazımız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 15.09.2022 tarihli ve E-43200378-235.02-532032 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:

- 1 adet yazı

DAĞITIM:

- Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı :E-43200378-235.02-532032

Konu :İntermodal Taşıma İle Gelen Transit Yükün

Yabancı Plakalı Araç İle Taşınması Hakkında

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :07.07.2022 tarihli ve E-96603261-120.01.04.01-00076217981 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle, karayolu ile ülkemize gelen transit (serbest dolaşımda olmayan/millileşmemiş) yüklerin (serbest bölgeler veya gümrük antrepolarından yapılan taşımalar da dahil olmak üzere) uygun geçiş belgesine sahip yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün olması kapsamında, ülkemize Ro-Ro ya da Ro-La ile gelen transit rejimindeki yüklerin de karayoluyla gelmiş gibi değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin olarak uygulamaya esas teşkil etmek üzere Bakanlığımız görüş ve değerlendirmelerinin Bakanlığınıza bildirilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda, ülkemize Ro-Ro ya da Ro-La ile gelen transit rejimindeki yüklerin denizyolu ya da demiryoluyla gelmiş olması nedeniyle, söz konusu yüklerin geçerli yetki belgesi bulunan Türk taşıtlarınca veya Cumhurbaşkanı Kararı ile taşıma yetkisi verilmiş ülke taşıtlarınca taşınması mümkündür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat BAŞTOR


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com