Sirküler

Sirküler No: 2022/459


YYS firmalarının sarı ve kırmızı hatta işlem gören beyannamelerinin gümrük işlemleri öncelikli olarak tamamlanacağı

Gümrük BİLGE Sisteminde yapılan sistemsel düzenleme ile YYS firmalarının sarı ve kırmızı hatta işlem gören beyannamelerinin gümrük işlemleri artık öncelikli olarak tamamlanabilecektir.

Buna göre; BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü-10.10.2022 / 78888469

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-52856264-106.03

Konu :Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü - Öncelikli Kontrol

10.10.2022 / 78888469

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği`nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası;

"Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a)Yeşil hat uygulaması,

b)Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

c)Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikleyapılması." hükmünü amir olup anılan Yönetmeliğin 145 ve 146 ncı maddelerinde de öncelikli kontrol ve muayene yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, bağlantı gümrük idarelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com