Sirküler

Sirküler No: 2022/463


Özbekistan'da 1 Ocak 2025 tarihine kadar hammadde ve yarı mamul ithalat gümrük vergisi sıfır oranda uygulanacak.

"Sanayi üretiminde hammaddelerin sürekliliğini sağlamak için ek kolaylıkların yaratılmasına yönelik tedbirler hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı [PQ-392 https://lex.uz/uz/docs/-6233618 ] uyarınca Özbekistan’a 1 Ocak 2025 tarihine kadar hammadde ve yarı mamul ithalatında gümrük vergisi sıfır oranda uygulanacaktır.

 

Ayrıca, 1 Ocak 2023'ten itibaren:

 

- kurulum ve devreye alma-tamir hizmetleri, personel eğitim hizmetleri ve diğer hizmetlerin bedeli ekipman alım (satış) sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda piyasa değeri üzerinden hesaplanır;

 

- bu hizmetlerin sağlanması için mukim olmayanın vergilendirilebilir gelirinin sözleşme bedelinin %20'sine eşit sayılmasına ilişkin mevcut prosedür kaldırılacaktır.

 

Kaynak: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15549/


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com