Sirküler

Sirküler No:


Naylon ve poliamid ipliklerde korunma önlemi uzatılmıştır
Naylon ve poliamid ipliklerde ek mali yükümlülük tahsili şeklinde uygulanmakta olan korunma önlemi 3 yıl daha uzatılmıştır.
 
Korunma önlemi 5402.31; 5402.32.00.00.00; 5402.45 ;5402.51 tarife pozisyonları için 21.11.2022 tarihini takip eden ilk 1 yıllık dönem için 0,27 ABD Doları/kg olarak, takip eden iki dönemde de 0,26 ve 0,25 ABD Doları/kg şeklinde uygulanacaktır.
 
5402.61 tarife alt pozisyonu için aynı dönemlerde 0,07-0,06- 0,05  ABD Doları/kg olarak uygulanacaktır.
 
Ayrıca,  belirli ülkeler menşeli ürünler için toplam 2.986 Ton tarife kontenjanı açılmış, olup dağıtım esasları daha sonra yayımlanacak tebliğle belirlenecektir.
 
Kaynak: 19 Ekim 2022 Tarihli ve 31988 Sayılı Resmî Gazete
 
Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6221)
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221019-3.pdf
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221019-15.htm

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com