Sirküler

Sirküler No:


antrepoda devirler dahil USD faturalarda ödemenin TL olarak yapılması nedeniyle beyan işlemlerine açıklık getirilmiştir.
Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devirler de dahil olmak üzere, beyanname eki faturanın döviz cinsinden düzenlediği ve ödemenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlara münhasır olmak üzere beyannamede Transfer Bildirim Formu (TBF) ID numarasının beyanına ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce açıklama yazısı yayımlanmıştır.
 
Yazıya göre; Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devir nedeniyle yapılan peşin ödemeye ilişkin banka tarafından Türk Lirası cinsinden düzenlenen TBF ID`nin beyanname kalem ekranı `vergiler ve dokümanlar` kısmında banka yazısı olarak beyan edilmek ve referans kısmına TBF ID numarası yazılmak suretiyle işlem yapılmasının mümkün olduğu, bu gibi durumlarda beyannamenin 44 no.`lu hanesinde beyana konu eşya için gerek devreden gerekse devralan tarafından yapılan ödemelere ilişkin TBF ID`lerin belirtilmesi gerekmektedir.
 
Gümrük idaresince yapılan kontroller kapsamında beyanların doğruluğu ile ilgili bir eksikliğin tespit edilmesi halinde bloke konulmak suretiyle işlemlerin tamamlanacağı tabii olduğu belirtilmiştir.
 
Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 20.10.2022 / 79203039
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-85593407-156.06
Konu  :TBF İşlemleri
 
 
20.10.2022 / 79203039
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ`in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına 2022-32/66 no.`lu Tebliğ ile 19.04.2022 tarihinde eklenen hüküm kapsamında yapılan düzenleme doğrultusunda, antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devirler de dahil olmak üzere, beyanname eki faturanın döviz cinsinden düzenlediği ve ödemenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlara münhasır olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devir nedeniyle yapılan peşin ödemeye ilişkin banka tarafından Türk Lirası cinsinden düzenlenen TBF ID`nin beyanname kalem ekranı `vergiler ve dokümanlar` kısmında banka yazısı olarak beyan edilmek ve referans kısmına TBF ID numarası yazılmak suretiyle işlem yapılması mümkün olup, bu gibi durumlarda beyannamenin 44 no.`lu hanesinde beyana konu eşya için gerek devreden gerekse devralan tarafından yapılan ödemelere ilişkin TBF ID`lerin belirtilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresince yapılan kontroller kapsamında beyanların doğruluğunun …. tarihli, 63222552 sayılı Dağıtımlı Yazımız çerçevesinde bloke konulmak suretiyle işlemlerin tamamlanacağı tabiidir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com