Sirküler

Sirküler No: 2022/480


İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşyada ön başvuru sürecine ilişkin Genelge yayımlanmıştır.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167’nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendine göre “inceleme, analiz veya test amaçlı olarak” ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de öngörülen ön başvuru sürecine Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmesine dair genelge yayımlanmıştır.

 

Genelgeye göre;

 

1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacaktır.

Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge (ID no) oluşturulacaktır.

Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası (Örnek: No: 22000000010920000000001) Bakanlıktan yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin "referans No" alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin “44 nolu" alanına beyan edilecektir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 2022/14 Genelge  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com