Sirküler

Sirküler No: 2022/483


Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporlarının 01.11.2022 tarihi itibariyle kabul edilmeyeceği

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12) ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi (UGD) Tebliğleri kapsamında 01.11.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulması ve numunelerin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınası gerektiği bildirilmiştir.

 

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (31.10.2022 / 79561210)

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-24545304-553.02

Konu   :Konşimento tarihinden sonra düzenlenen

test raporları

 

 31.10.2022 / 79561210

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :04.08.2022 tarihli ve E-24545304-553.02-00076949847 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi`de kayıtlı yazımızda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından ibraz edilen test raporlarının yalnızca konşimento tarihinden önce düzenlenmiş olanlarının kabul edilmesi, ithal edilmek istenen ürünün üreticisi tarafından üretim süreci sonunda spesifik olarak o ürünle ilgili mevzuata uygun ve güvenli olduğunun test edildiğinin teyit edilmesi açısından önem arz ettiği belirtilmiş, buna ek olarak numune alma işlemlerinin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği aktarılmıştı.

Bu minvalde 2022/12 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği uyarınca firma temsilcileri tarafından gümrüklü alanda ürünlerden numune alınması suretiyle teste gönderilmesi ve başvuruların mezkur test raporuna binaen sonuçlandırılması uygulamasına firmaların ani değişiklikten kaynaklanan bir mağduriyet yaşamamalarını teminen halihazırda yürütülen uygulamaya 31/10/2022 tarihine kadar süre verilmişti.

Buna ek olarak bilindiği üzere, 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği dışında kalan ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen fiili denetimlerde konşimento tarihinden sonra düzenlenmiş test raporu ve firmalar tarafından ürünlerden numune alınarak test edilmesi kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, yukarıda geçen tarih itibariyle diğer ÜGD Tebliğlerinde olduğu gibi 2022/12 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulması ve numunelerin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınası gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com