Sirküler

Sirküler No: 2022/484


Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü

 

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulduğundan;

Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları devam etmekle birlikte, bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 AS kodunda değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (02.11.2022 / 79628884)

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01-

Konu   :Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü

02.11.2022 / 79628884

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan plastik elbise askılarının tarife sınıflandırması uygulamalarında sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulmuştur.

Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları devam etmekte olup; bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 AS kodunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com