Sirküler

Sirküler No: 2022/484


İhracat Genelgesi’nin  “İhracat bedellerinin tespiti” başlıklı 10’uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığının 1.11.2022 tarihli ve 1608870 sayılı yazısı üzerine, TCMB tarafından  İhracat Genelgesi’nin  “İhracat bedellerinin tespiti” başlıklı 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında 2 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklikle; Gümrük Beyannamesinin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurlarının dikkate alınacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılarak;

Kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; her halükarda Gümrük Beyannamesi tescil tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurlarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kaynak: TCMB

İhracat Genelgesi Güncel Hali https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-ogPzj5H


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com