Sirküler

Sirküler No: 2022/488


(TGTC) 85.12 ve 94.05 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların sınıflandırılması

 

Bir aydınlatma cihazının 94.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için tarifenin başka bir yerinde daha özel şekilde tanımlanmamış olmasının gerektiği bu nedenle bir aydınlatma cihazı şayet 85.12 veya 85.13 tarife pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa bu pozisyonlarda yer alması ve 94.05 pozisyonuna dahil edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca, uygulamada bir aydınlatma cihazının hem 85.12 hem de 94.05 pozisyonunda yer alabileceğinden yola çıkılarak tarifenin genel yorum kuralı (3c) çerçevesinde son pozisyonda yer alan 94.05 pozisyonunda sınıflandırma yapıldığının gözlemlendiği, bu uygulamanın doğru olmadığının hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtilerek 8512 tarife pozisyonunda yer alacak eşyanın teknik özellikleri konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (02.11.2022 / 79602478)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-17474625-162.01

Konu :Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması

02.11.2022 / 79602478

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazı ve dilekçelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) 85.12 ve 94.05 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların sınıflandırılmasında yorum ve değerlendirme farklılıkların olduğu belirtilerek konuyla ilgili tereddütlerin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Öncelikle 85.12 tarife pozisyonu “Motorlu Taşıtlarda, Bisikletlerde veya Motosikletlerde Kullanılan Türden Elektrikli Aydınlatma veya İşaret Cihazları…” tanımlı eşyayı kapsamaktadır. Diğer bir pozisyon olan 94.05 tarife pozisyonu ise “Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan, Aydınlatma Cihazları…” tanımlı eşyayı içermektedir. Diğer bir ifadeyle bir aydınlatma cihazının 94.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için tarifenin başka bir yerinde daha özel şekilde tanımlanmamış olması gerekmektedir. Bu nedenle bir aydınlatma cihazı şayet 85.12 veya 85.13 tarife pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa bu pozisyonlarda yer alması ve 94.05 pozisyonuna dahil edilmemesi gerekir. Uygulamada bir aydınlatma cihazının hem 85.12 hem de 94.05 pozisyonunda yer alabileceğinden yola çıkılarak tarifenin genel yorum kuralı (3c) çerçevesinde son pozisyonda yer alan 94.05 pozisyonunda sınıflandırma yapıldığı gözlemlenmiş olup bu uygulamanın doğru olmadığının hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Bir eşya 85.12 veya 85.13 pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa (genel yorum kuralları sırayla uygulandığından) genel yorum kuralı (1) uyarınca 94.05 pozisyonu kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın 85.12 veya 85.13 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4) eki 94.05 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notunda "... (4) 86. Fasıldaki kara nakil vasıtalarına, uçaklara, gemilere veya botlara mahsus lambalar ve aydınlatma cihazları; Örneğin; trenlerin ön ışıkları, lokomotif ve demiryolları taşıtları fenerleri; uçaklar için ön lambalar; gemiler veya botların fenerleri. Buna rağmen monoblok far ünitesi üniteleri 85.39 pozisyonunda sınıflandırılmıştır...." hükmü bulunmaktadır. Aydınlatma cihazının 94.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için hiçbir şekilde tarifenin diğer pozisyonlarının kapsamına girmemesi (örneğin açıklama notunda belirtildiği üzere demir, deniz ve hava yollarında kullanılan taşıtlara özel aydınlatma cihazlarından olması) gerekmektedir. info@evrim.com | www.evrim.com

Diğer yandan aydınlatma cihazının 87 inci fasılda yer alan taşıtlar ile birlikte, diğer fasıllarda yer alan taşıtlarla da kullanılabilmesi halinde GYK 3(a) çerçevesinde 85.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde 85.12 pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın diğer aydınlatma cihazlarından ayrımına yardımcı olacak bazı hususlara aşağıda değinilmiştir.

• Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde veya motosikletlerde kullanılan aydınlatma cihazlarının dış mekanda kullanılacak türde olanları genellikle darbeye, çiziklere ve paslanmaya karşı dayanıklı gövdeye sahip, su-toz geçirmez özelliklerine sahiptir

• Bunlar trafikte fark edilebilirlik ve yolu görünür kılmak adına genellikle belirli bir açıyla ışın yollar.

• Bazı modellerde sarı-kırmızı-beyaz gibi farklı renk kombinasyonları sayesinde çakar ışıklar, sinyal, geri vites, stop lambası, gündüz farı gibi amaçlarla kullanılır.

• Ürünlerde soğutmaya yardımcı heatsink benzeri kanallı bir parça bulunur ve aracın hareketiyle oluşan hava akımı sayesinde aydınlatma cihazı soğutulur.

• Araca montajını kolaylaştıracak bileşenler içerirler. (Örneğin bağlantı ayağı, asma kelepçeleri vb.)

• 85.12 pozisyonu aynı zamanda taşıtların iç mekan aydınlatma cihazlarını da kapsamaktadır.

• Araç tavanı, dikiz aynası bölümü, okuma lambası, kapı kolları vb. bölümleri aydınlatmaya yarayan veya dekoratif amaçlı aydınlatma sağlayan eşya da bu pozisyona dahildir. Bunlar da dizayn ve kullanım yerine göre diğer aydınlatma cihazlarından ayrılabilirler.

• Aynı zamanda 85.12 pozisyonunda yer alan eşyalar aracın aküsünden besleneceğinden genellikle 12V DC güç kaynağı ile çalışır.

Bu itibarla taşıtlarda kullanılan aydınlatma cihazlarının sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen hususların dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com