Sirküler

Sirküler No: 2022/492


NCTS-TPS E-Fatura ve Bitki Sağlık Sertifikası

 

Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0886 kodlu E-Fatura ile 1030 kodlu Bitki Sağlık Sertifikası'nın ihracat beyannamesinde beyan edilmesi ve NCTS programında düzenlenen transit beyannamesinde ihracat beyannamesinin ekinde yer alan 0886 kodlu ve 1030 kodlu belgelerin NCTS'te işlem yapan memura elektronik ortamda gösterilmesi ile ilgili sistemsel düzenlemenin yapıldığı ayrıca, Detaylı Beyan modülünde olduğu gibi, 0886 kodlu TPS belgesine iki kez tıklandığında faturanın ".pdf" formatında ilgili memura gösterilmesi sağlandığından; bitki sağlık sertifikalarının NCTS'te elektronik ortamda görüntülenebildiği durumlar için kağıt ortamında transit beyanı ekinde aranmaması uygulamasının esas alınması gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (03.11.2022 / 79578875)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-96603261-106.05

Konu :NCTS-TPS E-Fatura ve Bitki Sağlık Sertifikası

03.11.2022 / 79578875

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)'nin 18'inci maddesinde, transit beyanının kabulü için transit beyanına eklenmesi gereken belgeler; LRN bilgisini içeren transit refakat belgesi çıktısı, fatura, taşıma belgesi ve ilgili mevzuatına göre eklenmesi gereken diğer belgeler olarak sayılmıştır.

Bununla birlikte, Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0886 kodlu E-Fatura ile 1030 kodlu Bitki Sağlık Sertifikası'nın ihracat beyannamesinde beyan edilmesi ve NCTS programında düzenlenen transit beyannamesinde söz konusu ihracat beyannamesinden açma yapılması halinde, ihracat beyannamesinin ekinde yer alan 0886 kodlu ve 1030 kodlu belgelerin NCTS'te işlem yapan memura elektronik ortamda gösterilmesi ile ilgili sistemsel düzenleme yapılmış; ayrıca, Detaylı Beyan modülünde olduğu gibi, 0886 kodlu TPS belgesine iki kez tıklandığında faturanın ".pdf" formatında ilgili memura gösterilmesi de sağlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu belgelerin NCTS'te elektronik ortamda görüntülenebildiği durumlar için kağıt ortamında transit beyanı ekinde aranmaması uygulamasının esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin Bölge Müdürlüğünüzün uygulamaya yönelik değerlendirmeleri bulunması durumunda Bakanlığımıza iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com