Sirküler

Sirküler No: 2022/499


Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır

5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenleyen Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlenmiştir.

 

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

 

Tarife kontenjanının dağıtımı  gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

 

Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacaktır.

 

Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacaktır.

 

İlgili Tebliğ 21/11/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Kaynak: 09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-3.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com