Sirküler

Sirküler No:


Dahilde İşleme İzin Belgeleri Taahhüt hesabının kapatılması
19.09.2022 tarihi itibariyle devreye alınan Destek Yönetim Sistemi üzerinden Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılmasında yaşanan gecikmelerin önlenmesi bakımından, DYS üzerinden  yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi (gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)" belgelerin kapatma işlemlerinin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.
 
 
 
Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü (10.11.2022 / 79890510)
 
 
 
T.C.
 
TİCARET BAKANLIĞI
 
İhracat Genel Müdürlüğü
 
 
 
Sayı :E-23999624-454.19
 
Konu :Taahhüt Hesabının Kapatılması Hk.
 
 
 
10.11.2022 / 79890510
 
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
İlgi: 01.11.2022 tarihli ve E-23999624-454.19-00079609564 sayılı yazı.
 
 
 
Bilindiği üzere; ilgi'de kayıtlı yazımızda, Destek Yönetim Sistemi DİR Modülünün 19.09.2022 tarihi itibariyle devreye alındığı belirtilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerini gerçekleştiren Bölge Müdürlüklerimizce belirli nedenlerle kapatma işlemlerinin bekletildiğinin tespit edildiği; söz konusu tespite ilişkin olarak "sistemle ilgili geliştirmeler yapılmakla beraber, taahhüt kapatma başvurusu bekleyen dosya sayısının azaltılması ve firmalarımızın teminat iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen şartlar dahilinde taahhüt kapatma işlemlerinin ikinci bir talimatımıza kadar DİR Otomasyon Uygulaması verileri de dikkate alınarak ve gerekli görülen hallerde ekran görüntülerinin DYS'ye aktarılması kaydıyla tamamlanabilmesi uygun görülmüştür." denilerek belirtilen şartlar dahilinde kapatma işlemlerinin tamamlanabilmesi uygun görülmüştü.
 
 
 
Bu defa; söz konusu şartlardan "DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi" ifadesinin uygulanmasında tereddüt hasıl olduğuna dair Bakanlığımıza ulaşan bilgiler muvacehesinde, bahse konu şartın "DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi (gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)" şeklinde uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.
 
 
 
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Erbülent KURŞUN
 
Bakan a.
 
Genel Müdür V.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com