Sirküler

Sirküler No: 2022/512


TAREKS Yeni Ret ve İptal Denetim Sonuçları

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında Sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen ürünlerin fiili denetim sonucunda gerekli nitelikleri, işaretlemeyi ve belgelendirmeyi sağlayamayan başvurular için ithalatta ürün güvenliği tebliğlerine göre TAREKS çerçevesinde verilen  "Ret: Denetim Sonucu" kararlarının risk analizinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, "Ret: Belge Eksikliği", "Ret: İşaretleme Eksikliği", "Ret: Test Sonucu"; "Ret: Denetim Sonucu", "Ret: Yanıltıcı İşlem" ve "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" olmak üzere altı gruba ayrılmasına ilişkin sistem altyapısının tamamlandığı bildirilmiştir

Buna göre; Denetim rehberlerinde belirtilen süre boyunca talep edilen belgelerin sunulamadığı başvuruların, "Ret: Belge Eksikliği";

Ürün üzerinde "CE" İşareti, marka, model ve diğer gerekli ve talep edilen işaretlerin bulunmaması nedeniyle reddedilen başvuruların "Ret: İşaretleme Eksikliği";

Teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvuruların "Ret: Test Sonucu"; her türlü ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenmesi nedeniyle reddedilen başvuruların "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge";

Bahsi geçen durumlara girmeyen diğer hususlardaki başvuruların da "Ret: Denetim Sonucu" olarak sonuçlandırılması gerektiği,

Ek olarak, "İptal: Mükerrer Başvuru" adıyla yeni bir sonuçlandırma başlığının açılması sebebiyle  hali hazırda devam eden bir başvuru için mükerrer yapıldığı saptanan tüm başvuruların, "İptal: Mükerrer Başvuru" ile sonuçlandırılması gerektiği,

"Ret" ile sonuçlanan bir başvuru kapsamında mükerrer işlem yapıldığının saptanması durumunda ise söz konusu mükerrer başvuruların "Ret: Yanıltıcı İşlem" olarak sonuçlandırılacağı ve mükerrer başvuru bulunması durumunda Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne yazı ile durumun bildirilmesi uygulamasının devam edeceği belirtilmiştir.

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü  (14.11.2022 / 79959879)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :E-24545304-553.02

Konu :TAREKS Yeni Ret ve İptal Denetim Sonuçları

 

14.11.2022 / 79959879

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince gerçekleştirilen fiili denetim sonucunda gerekli nitelikleri, işaretlemeyi ve belgelendirmeyi sağlayamayan ürünler kapsamı başvurular için ithalatta ürün güvenliği denetimleri - TAREKS çerçevesinde "Ret: Denetim Sonucu" kararı verilmektedir.

Risk analizinin geliştirilmesi ve veri çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında "Ret" sonuçlarının, "Ret: Belge Eksikliği", "Ret: İşaretleme Eksikliği", "Ret: Test Sonucu"; "Ret: Denetim Sonucu", "Ret: Yanıltıcı İşlem" ve "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" olmak üzere altı gruba ayrılması sistem altyapısı olarak tamamlanmıştır. Denetim rehberlerinde belirtilen süre boyunca talep edilen belgelerin sunulamadığı başvuruların, "Ret: Belge Eksikliği"; ürün üzerinde "CE" İşareti, marka, model ve diğer gerekli ve talep edilen işaretlerin bulunmaması nedeniyle reddedilen başvuruların "Ret: İşaretleme Eksikliği"; teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvuruların "Ret: Test Sonucu"; her türlü ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenmesi nedeniyle reddedilen başvuruların "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge"; ve bahsi geçen durumlara girmeyen diğer hususlarda başvuruların "Ret: Denetim Sonucu" olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Denetim sonuçlandırması kapsamında birleşik eksiklik durumlarında, her zaman daha ileri aşama olan denetim ret kararı verilmelidir. Bu kapsamda Belge Eksikliği < İşaretleme Eksikliği < Test Sonucu < İlgilisince Düzenlenmeyen Belge sıralaması uygulanmalıdır. Örneğin, gerekli belgeleri sunamaması nedeniyle ürünün teste gönderildiği, ancak olumsuz sonuç alan teste ait başvuru, Ret: Test Sonucu olarak sonuçlandırılmalıdır. Benzer şekilde, aynı anda hem işaretleme eksikliği, hem belge eksikliği olan ürünlere ait bir başvuru Ret: İşaretleme Eksikliği; başvurunun ve ürünün durumu ne olursa olsun, ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenen başvurular, "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" durumu ile sonuçlandırılmalıdır.

 

Ek olarak, "İptal: Mükerrer Başvuru" adıyla yeni bir sonuçlandırma başlığı açılmıştır. Bu çerçevede, hali hazırda devam eden bir başvuru için mükerrer yapıldığı saptanan tüm başvurular, "İptal: Mükerrer Başvuru" ile sonuçlandırılmalıdır. "Ret" ile sonuçlanan bir başvuru kapsamında mükerrer işlem yapıldığının saptanması durumunda ise söz konusu mükerrer başvurular "Ret: Yanıltıcı İşlem" olarak sonuçlandırılmalıdır. Mükerrer başvuru bulunması durumunda Genel Müdürlüğümüze yazı ile durumun belirtilmesi uygulaması devam edecektir.

 

Bilgilerini ve denetmenlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com