Sirküler

Sirküler No: 2022/513


7223 Sayılı Kanun kapsamında Ürün güvenliği denetimi sonrası düzeltici önlemlerin internet sitesinde gazete veya haberlerde ilan edilmesine ilişkin değişiklik hakkında

7418 sayılı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 28 inci maddesinin (m) bendi uyarınca 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda yapılan değişiklik ile "Yetkili kuruluşun piyasa gözetimi ve denetiminde görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan hükmün "(8) Yetkili kuruluş, iktisadi işletmecinin aldığı altıncı fıkrada belirtilen düzeltici önlemler ile bu Kanun kapsamında kendisinin aldığı önlemleri 23 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi internet sitesi dâhil gerekli gördüğü tüm yöntemlerle ve bir gazete veya bir internet haber sitesinde ivedilikle ilan eder." Şeklindeki düzenlemenin 1.4.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek,

Bu kapsamda, 7223 sayılı Kanun kapsamında yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde söz konusu değişikliğin dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Kaynak: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (14.11.2022 / 80007479)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :E-28229819-590

Konu :7223 Sayılı Kanunda Değişiklik

14.11.2022 / 80007479

DAĞITIM YERLERİNE

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda, 8 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 13.10.2022 tarihli ve 7418 sayılı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 28 inci maddesinin (m) bendi uyarınca 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

Yapılan değişiklik ile 7223 sayılı Kanunun "Yetkili kuruluşun piyasa gözetimi ve denetiminde görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan hüküm "(8) Yetkili kuruluş, iktisadi işletmecinin aldığı altıncı fıkrada belirtilen düzeltici önlemler ile bu Kanun kapsamında kendisinin aldığı önlemleri 23 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi internet sitesi dâhil gerekli gördüğü tüm yöntemlerle ve bir gazete veya bir internet haber sitesinde ivedilikle ilan eder." şeklinde düzenlenmiştir. Bahse konu hüküm 1.4.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, 7223 sayılı Kanun kapsamında yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde söz konusu değişikliğin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Avni DİLBER

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

Genel Müdürü

 

Ek :Yazı (1 Sayfa)

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com