Sirküler

Sirküler No: 2022/518


Yurt dışı kıymet araştırması ve menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolünde gelen elektronik cevaplara ait e-posta adresleri hakkında

Gümrük idarelerince menşe araştırma ve kıymet araştırması için e-posta ile gönderilen sonradan kontrol taleplerine cevaben alınan yazıların Ticaret Bakanlığı intranet portalı "Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" sekmesinde bulunan yetkili ülke makamlarının e-posta hesapları dışında farklı e-posta hesaplarından gelmesi durumunda, yapılacak işlemler belirlenmiştir.

 

Buna göre: Sonradan kontrol talebine cevap bilgisini gönderen e-posta hesaplarının Bakanlık intranet sitesindeki sekmelerde yer almaması durumunda, gelen cevap yazısında ilgi olarak talep yazısının tarih/sayısını içermesi, e-posta adresinin devlet kurumu adresi olduğunu gösterir uzantıya (gov., gouv., gob. gibi) sahip olması ve Ticaret Bakanlığı intranet portalı "Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" sekmesinde kayıtlı adreslerle aynı alan adına (örn. @mf.gov.pl) sahip olması durumunda bu e-postalardan alınan cevapların işleme koyulmasının uygun olabileceği belirtilmiştir.

 

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (17.11.2022 / 80129851)

 

 

Sayı :E-16934678-180.99

Konu :Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri Hk

 

Genelgeler: Menşe araştırma 2014/1, Kıymet araştırması 2012/29

 

17.11.2022 / 80129851

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 08.11.2022 tarihli, 79746627 sayılı yazısı.

 

İlgi'de kayıtlı yazıda, e-posta ile gönderilen sonradan kontrol taleplerine cevaben alınan yazıların Bakanlığımız intranet portalı "Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" sekmesinde bulunan yetkili ülke makamlarının e-posta hesapları dışında farklı e-posta hesaplarından gelmesi durumunda, sonradan kontrol sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada birlik sağlanmasını teminen, hangi koşullarda dikkate alınacağının talimatlandırılması talep edilmektedir.

 

Sonradan kontrol talebine cevap bilgisini gönderen e-posta hesaplarının bahsi geçen sekmede yer almaması durumunda, gelen cevap yazısında ilgi olarak talep yazınızın tarih/sayısını içermesi, e-posta adresinin devlet kurumu adresi olduğunu gösterir uzantıya (gov., gouv., gob. gibi) sahip olması ve Bakanlığımız intranet portalı "Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" sekmesinde kayıtlı adreslerle aynı alan adına (örn. @mf.gov.pl) sahip olması durumunda bu e-postalardan alınan cevapların işleme koyulmasının uygun olabileceği,

 

Öte yandan, yukarıda yer alan hususlara rağmen şüphelenilmesi durumunda sonradan kontrol talebi gönderilen resmi e-posta adresine cevabın ilgili idareden gelip gelmediğinin sorulması; sonradan kontrol süresi de göz önünde bulundurularak belli bir süre dahilinde (1 ay gibi) cevap alınamaması durumunda ise Genel Müdürlüğümüze iletilerek konunun Genel Müdürlüğümüz kanalıyla araştırılmasının da söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Sevil KARACA AYDEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com