Sirküler

Sirküler No: 2022/524


Türkiye – Birleşik Krallık( STA) kapsamında EORI numarası girilmesi uygulamasının her iki taraf için zorunlu olmadığı

 

Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması( STA) kapsamında EORI numarası girilmesi uygulamasının, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olduğu, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamayacağı, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın da söz konusu olmadığı Birleşik Krallık’taki müşterilerden bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, bu yönde güncellenen Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesinin (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement) linkinin de referans gösterilebileceği bildirilmiştir.

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (27.11.2022_80353556)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-180.99-000

Konu   :Birleşik Krallık STA

27.11.2022 / 80353556

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :a) 29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız.

b) 30.06.2022 tarihli ve E-16934678-163.01.04-00076087054 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarında metindeki ilgili alana EORI numarasının girilmesinin zorunlu olduğu;

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmektedir.

Bahse konu hususların Birleşik Krallık’ta yerleşik ekonomik operatörlerden kaynaklandığı değerlendirildiğinden, Bakanlığımızca Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde girişimde bulunularak, ülkelerindeki ihracatçı ve ithalatçıları Türkiye’deki müşterilerinden mevzuata aykırı taleplerde bulunmamaları hususunda bilgilendirmeleri talep edilmiştir.

Birleşik Krallık Gümrük İdaresi yaptığı inceleme sonucunda, talebimizi haklı bularak Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesini (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement ) güncellemiştir.

Bir örneği ekte iletilen internet sayfasında belirtildiği üzere;

- EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz.

- Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Bu çerçevede, üyelerinize Birleşik Krallık’taki müşterilerinden halen bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, ilgili internet sayfasının da referans gösterilebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve keyfiyetin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE

Bakan a.

Genel Müdür

Ek       :BK İnternet SayfasıSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com