Sirküler

Sirküler No: 2022/526


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/36)

Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 GTP’si altında yer alan “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürününün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar halen CIF bedelin yüzde 8’i ve 10’u  oranında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına devam edilecektir.

Kaynak: 29 Kasım 2022 Tarihli ve 32028 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221129-8.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com